ok ok
Untitled

Strona poświęcona nauce zdalnej dla uczniów
Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest:

Piątek

03
Lutego
2023 rokuDo wakacji
pozostało: 223 dni

Obecnie użytkowników online: 1

Tematy i materiały do lekcji
Klasa 8

Środa
25.03.2020 r.
Temat: Gdy inni narzucają swoją wolę... – „O doktorze Hiszpanie” Jana Kochanowskiego.
  Scenariusz lekcji

Temat: Poznajemy pojęcie gwary, środowiskowej.
  Scenariusz lekcji

Temat: Egzamin próbny z matematyki.
  Scenariusz lekcji

Temat: Przypomnienie słownictwa – Unit 11 ZDROWIE – części ciała, choroby, urazy leczenie.
  Scenariusz lekcji

Materiał zostały przesłane na dziennik.

ZR
Temat: Przygotowanie do egzaminu.
  Scenariusz lekcji

Materiał zostały przesłane na dziennik.

Czwartek
26.03.2020 r.
Temat: Poprawa egzaminu próbnego z matematyki.
  Scenariusz lekcji

Temat: Światło i jego właściwości.
  Scenariusz lekcji

Temat: Piszemy relację z pożaru. Ćwiczenia w tworzeniu wypowiedzi o charakterze publicystycznym.
  Scenariusz lekcji

WOS
Temat: Organizacje obywatelskie.
  Scenariusz lekcji

Informacje zostały przesłane przez dziennik.

Temat: Rekolekcje wielkopostne.
  Scenariusz lekcji

Piątek
27.03.2020 r.
Temat: Ćwiczenia leksykalne – zastosowanie słownictwa – Unit 11 ZDROWIE.
  Scenariusz lekcji

Temat: Interpretujemy opowiadanie Sławomira Mrożka pt. „Artysta”.
  Scenariusz lekcji

WOS
Temat: Organizacje pozarządowe.
  Scenariusz lekcji

Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.
  Scenariusz lekcji

EDB
Temat: Apteczka pierwszej pomocy.
  Scenariusz lekcji

Temat: Wie engagierst du dich? - rekcja czasownika.
  Scenariusz lekcji

Temat: Święta Jadwiga.
  Scenariusz lekcji

Poniedziałek
30.03.2020 r.
Wtorek
31.03.2020 r.
Środa
01.04.2020 r.
Czwartek
02.04.2020 r.
Temat: Omówienie egzaminu próbnego z matematyki.
  Scenariusz lekcji

Temat: Zjawiska cienia i półcienia.
  Scenariusz lekcji

Temat: Tradycje i zwyczaje wielkanocne w Polsce.
  Scenariusz lekcji

Temat: Przygotowujemy się do egzaminu – praca z tekstem.
  Scenariusz lekcji

WOS
Temat: Media i opinia publiczna.
  Scenariusz lekcji

Temat: Szkoły zawodowe – szkołami pozytywnego wyboru.
  Scenariusz lekcji

Piątek
03.04.2020 r.
Temat: Uzupełnianie zdań – otwarte zadania egzaminacyjne.
  Scenariusz lekcji

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału „Wartości i wybory”.
  Scenariusz lekcji

WOS
Temat: Funkcje mediów.
  Scenariusz lekcji

Temat: Powstanie "Solidarności".
  Scenariusz lekcji

EDB
Temat: Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia.
  Scenariusz lekcji

Temat: Tinas Solidar-AG - ćwiczenia utrwalające rekcję czasownika.
  Scenariusz lekcji

Poniedziałek
06.04.2020 r.
Temat: Stan wojenny i schyłek PRL.
  Scenariusz lekcji

Temat: Samodzielna praca z tekstem Michała Rusinka pt. „Postanowienia”.
  Scenariusz lekcji

Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.
  Scenariusz lekcji

Temat: Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego – symulacja modelu.
  Scenariusz lekcji

Temat: Pochodzenie i ewolucja człowieka - podsumowanie.
  Scenariusz lekcji

Temat: Wychowanie fizyczne w domu – Koordynacja – zestaw ćwiczeń koordynacyjnych.
  Scenariusz lekcji

Temat: Ostern in Deutschland – Wielkanoc w Niemczech.
  Odpowiedzi do dotychczasowych zadań
  Scenariusz lekcji

Wtorek
07.04.2020 r.
Temat: Omówienie i poprawa egzaminu próbnego z CKE z 01.04.2020.
  Scenariusz lekcji

Temat: Powtórzenie wiadomości- Ameryka.
  Scenariusz lekcji

Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.
  Scenariusz lekcji

Temat: Odbicie i rozproszenie światła.
  Scenariusz lekcji

Temat: Wychowanie fizyczne w domu. Piłka nożna – ćwiczenia z piłką.
  Scenariusz lekcji

Temat: Wyższe kwasy karboksylowe. Porównanie właściwości kwasów karboksylowych.
  Scenariusz lekcji

Środa
08.04.2020 r.
Temat: Uczymy się pisać, recenzję.
  Scenariusz lekcji

Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.
  Scenariusz lekcji

Temat: Ćwiczenia w słuchaniu, czytaniu i mówieniu – orędzie Królowej Elżbiety II.
  Scenariusz lekcji

Temat: Wychowanie fizyczne w domu. Piłka nożna – ćwiczenia z piłką. Sygnalizacja sędziowska w siatkówce
  Scenariusz lekcji

ZR
Temat: Powtórzenie wiadomości o rodzajach literackich.
  Scenariusz lekcji
  Link do formularza

Środa
15.04.2020 r.
Temat: Poetyckie rozważania na temat wartości słowa w utworze Tadeusza Różewicza.
  Scenariusz lekcji

Temat: Brak porozumienia między ludźmi tematem wiersza „Na wieży Babel” Wisławy Szymborskiej.
  Scenariusz lekcji

Temat: Symetria względem prostej.
  Scenariusz lekcji

Temat: Pracujemy z tekstem – „Medycyna niekonwencjonalna".
  Scenariusz lekcji

Temat: Sprawność fizyczna – ćwiczenia ogólnorozwojowe.
  Scenariusz lekcji

ZR
Temat: Treść i zakres wyrazu.
  Scenariusz lekcji

Czwartek
16.04.2020 r.
Temat: Symetria względem prostej.
  Scenariusz lekcji

Temat: Zwierciadła. Obrazy tworzone przez zwierciadła płaskie.
  Scenariusz lekcji

Temat: Jak dobrze wykorzystać czas w domu podczas pandemii koronawirusa?
  Scenariusz lekcji

Temat: Słowa, które warto ocalić od zapomnienia. Archaizmy i archaizacja.
  Scenariusz lekcji

WOS
Temat: Podsumowanie rozdziału V.
  Scenariusz lekcji

Temat: Predyspozycje zawodowe.
  Scenariusz lekcji

Temat: Zmartwychwstanie Pana Jezusa naszą nadzieją.
  Scenariusz lekcji

Piątek
17.04.2020 r.
Temat: Doskonalimy rozumienie ze słuchu – zdrowie.
  Scenariusz lekcji

Temat: Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli, otwarcie? „Tolerancja” Stanisława Sojki.
  Scenariusz lekcji

WOS
Temat: Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej – podsumowanie.
  Scenariusz lekcji

Temat: Rozpad bloku wschodniego.
  Scenariusz lekcji

EDB
Temat: Choroby cywilizacyjne.
  Scenariusz lekcji

Temat: Wir kümmern uns um die Senioren – rozumienie tekstu czytanego.
  Scenariusz lekcji

Temat: Przyczyny i przebieg reformacji.
  Scenariusz lekcji

Poniedziałek
20.04.2020 r.
Temat: Rozpad bloku wschodniego.
  Scenariusz lekcji

Temat: Zabiegi retoryczne w przemówieniu Majora – bohatera Folwarku zwierzęcego.
  Scenariusz lekcji

Temat: Symetria względem osi układu współrzędnych.
  Scenariusz lekcji

Temat: Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego – porządkowanie i filtrowanie danych.
  Scenariusz lekcji

Temat: Organizm a środowisko.
  Scenariusz lekcji

Temat: Technika piłki nożnej - ćwiczenia - zwody, przyjęcie, uderzenie piłki. Nauka żonglerki.
  Scenariusz lekcji

Temat: Was ist das FSJ- rozumienie tekstu czytanego.
  Scenariusz lekcji

Wtorek
21.04.2020 r.
Temat: Utrwalamy słownictwo i tłumaczenia zdań – ćwiczymy na quizlecie.
  Scenariusz lekcji

Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii.
  Scenariusz lekcji

Temat: Oś symetrii figury.
  Scenariusz lekcji

Temat: Zwierciadła sferyczne. Ognisko zwierciadła sferycznego wklęsłego.
  Scenariusz lekcji

Temat: Estry – budowa cząsteczki i otrzymywanie. Estry – właściwości i zastosowanie
  Scenariusz lekcji

Środa
22.04.2020 r.
Temat: Językowe sposoby osiągania porozumienia.
  Scenariusz lekcji

Temat: Przygotowujemy się do egzaminu ósmoklasisty.
  Scenariusz lekcji
  Formularz online do zadań 1-15

Temat: Symetralna odcinka.
  Scenariusz lekcji

Temat: Doskonalenie pisania – wiadomość o problemie zdrowotnym.
  Scenariusz lekcji

Temat: Otyłość- choroba cywilizacyjna.
  Scenariusz lekcji

ZR
Temat: Przygotowujemy się do egzaminu ósmoklasisty.
  Scenariusz lekcji

Czwartek
23.04.2020 r.
Temat: Dwusieczna kąta.
  Scenariusz lekcji

Temat: Zwierciadła sferyczne. Ognisko zwierciadła sferycznego wypukłego.
  Scenariusz lekcji

Temat: Prawidłowe odżywianie w czasie kwarantanny narodowej
  Scenariusz lekcji

Temat: Bohaterowie ukazani w epizodzie wojennym w opowiadaniu Ernesta Hemingwaya.
  Scenariusz lekcji

WOS
Temat: Organizacje międzynarodowe.
  Scenariusz lekcji

Temat: Rozmowa kwalifikacyjna – jak się do niej przygotować? (Materiały przesłane przez dziennik)

Temat: Bóg mówi do nas w swoim słowie.
  Scenariusz lekcji

Piątek
24.04.2020 r.
Temat: Past Perfect – poznajemy budowę i znaczenie czasu zaprzeszłego.
  Scenariusz lekcji

Temat: Losy Żydów w okupowanej Warszawie na podstawie pamiętnika Władysława Szpilmana.
  Scenariusz lekcji

WOS
Temat: Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej – test online.
  Test został zakończony.

Temat: Początek III Rzeczypospolitej.
  Scenariusz lekcji

EDB
Temat: Choroby cywilizacyjne – wybrane problemy zdrowia psychicznego.
  Scenariusz lekcji

Temat: Bist du schon fit in Deutsch?- powtórzenie wiadomości.
  Scenariusz lekcji

Temat: Dzieło Soboru Trydenckiego.
  Scenariusz lekcji

Poniedziałek
27.04.2020 r.
Temat: Podsumowanie rozdziału V.
  Scenariusz lekcji

Temat: Jak przedstawić zdarzenia z powstania warszawskiego? Analiza utworu Mirona Białoszewskiego.
  Scenariusz lekcji

Temat: Symetria względem punktu.
  Scenariusz lekcji

Temat: Excel – kopiowanie serii danych, formatowanie warunkowe.
  Scenariusz lekcji

Temat: Cechy populacji.
  Scenariusz lekcji

Temat: Doskonalimy elementy techniczne z piłki nożnej.
  Scenariusz lekcji

Temat: Welche Mediengerate nutzt du?- nowe media.
  Scenariusz lekcji

Wtorek
28.04.2020 r.
Temat: Utrwalamy Past Perfect. Porównanie czasów przeszłych.
  Scenariusz lekcji

Temat: Klimat i wody Australii.
  Scenariusz lekcji

Temat: Symetria względem punktu.
  Scenariusz lekcji

Temat: Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne – praca zdalna z uczniami.
  Scenariusz lekcji

Temat: Doskonalimy elementy techniczne z piłki nożnej. Quiz o przepisach.
  Scenariusz lekcji

Temat: Aminokwasy - budowa, właściwości i zastosowanie. Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów.
  Scenariusz lekcji

Środa
29.04.2020 r.
Temat: Obraz zrujnowanej Warszawy widziany oczyma reportera. „Ziele na kraterze” Melchiora Wańkowicza.
  Scenariusz lekcji

Temat: „Elegia o... (chłopcu polskim)” jako metafora losu pokolenia doświadczonego przez wojnę.
  Scenariusz lekcji

Temat: Środek symetrii figury.
  Scenariusz lekcji

Temat: Składnia czasownika – ćwiczymy znajomość wyrażeń.
  Scenariusz lekcji

Temat: Technika piłki nożnej - przyjęcie, prowadzenie piłki, uderzenie prostym podbiciem.
  Scenariusz lekcji

ZR
Temat: Przećwicz przed egzaminem.
  Scenariusz lekcji

Czwartek
30.04.2020 r.
Temat: Symetrie figur – powtórzenie wiadomości.
  Scenariusz lekcji

Temat: Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne – praca zdalna z uczniami.
  Scenariusz lekcji

Temat: Dzień Ziemi- chroń środowisko.
  Scenariusz lekcji

Temat: Utrwalamy wiedzę i umiejętności z zakresu podstawy programowej.
  Scenariusz lekcji

WOS
Temat: Organizacje międzynarodowe – NATO.
  Scenariusz lekcji

Temat: Droga do zawodu. (Materiały zostały przesłane przez dziennik)

Temat: Matka Boża Królowa Polski.
  Scenariusz lekcji

Poniedziałek
04.05.2020 r.
Temat: Podsumowanie rozdziału V.
  Scenariusz lekcji

Temat: Ofiarność wobec ojczyzny ukazana w wierszu Jana Lechonia pt. „Przypowieść”.
  Scenariusz lekcji

Temat: Praca klasowa – Symetrie figur.
  Scenariusz lekcji

Temat: Tworzenie strony internetowej z wykorzystaniem języka HTML.
  Scenariusz lekcji

Temat: Konkurencja między organizmami.
  Scenariusz lekcji

Temat: Technika piłki nożnej- przyjęcie, prowadzenie piłki, uderzenie prostym podbiciem. Szybkość i technika biegu.
  Scenariusz lekcji

Temat: Bist du nach deinem Smartphone verrückt? – opracowanie słownictwa.
  Scenariusz lekcji

Wtorek
05.05.2020 r.
Temat: Składnia czasownika – gerund czy bezokolicznik. Ćwiczenia w tłumaczeniu fragmentów.
  Scenariusz lekcji

Temat: Ludność i gospodarka Australii.
  Scenariusz lekcji

Temat: Styczna do okręgu.
  Scenariusz lekcji

Temat: Zjawisko załamania światła.
  Scenariusz lekcji

Temat: Marszobieg terenowy - jak poprawić technikę biegu długiego.
  Scenariusz lekcji

Temat: Pochodne węglowodorów - test online.
  Test został zakończony. Kto nie napisał, może kontaktowac się indywidualnie z nauczycielem w celu ponownego udostępnienia testu.

Temat: Tłuszcze – budowa, właściwości, zastosowanie.
  Scenariusz lekcji

Środa
06.05.2020 r.
Temat: Piszemy podania.
  Scenariusz lekcji
  Przejdź do formularza z podaniem

Temat: Poetycki apel w wierszu Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej pt. „Wagi”.
  Scenariusz lekcji

Temat: Styczna do okręgu.
  Scenariusz lekcji

Temat: Próbny egzamin ósmoklasisty – Słuchanie i tworzenie wypowiedzi pisemnej.
  Scenariusz lekcji

ZR
Temat: Powtarzamy wiadomości z fonetyki.
  Scenariusz lekcji

Czwartek
07.05.2020 r.
Temat: Wzajemne położenie dwóch okręgów.
  Scenariusz lekcji

Temat: Soczewki. Rodzaje soczewek.
  Scenariusz lekcji

Temat: Jak uczyć się efektywnie?
  Scenariusz lekcji

Temat: Apel o pokój na świecie tematem dzieł współczesnych artystów.
  Scenariusz lekcji

WOS
Temat: Unia Europejska.
  Scenariusz lekcji

Temat: Twój wybór – liceum, technikum, szkoła branżowa. (Materiały zostały przesłane przez dziennik)

Temat: Kultura baroku odpowiedzią na reformację.
  Scenariusz lekcji

Piątek
08.05.2020 r.
Temat: Egzamin próbny (2 godz.) został przeprowadozny w środę 06.05.

Temat: Charakterystyka wybranych stylów.
  Scenariusz lekcji

WOS
Temat: Główne organy UE.
  Scenariusz lekcji

Temat: Upadek komunizmu - test online.
  Test został zakończony.

EDB
Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.
  Scenariusz lekcji

Temat: Medienkonsum junger Leute – analiza wyników ankiety.
  Scenariusz lekcji

Temat: Cechy charakterystyczne baroku.
  Scenariusz lekcji

Poniedziałek
11.05.2020 r.
Temat: Europa po rozpadzie ZSRR.
  Scenariusz lekcji

Temat: W jaki sposób bohater książki Melchiora Wańkowicza uniknął bratobójczej walki?
  Scenariusz lekcji
  Przejdź do formularza

Temat: Liczba pi. Długość okręgu.
  Scenariusz lekcji

Temat: Tworzenie strony internetowej z wykorzystaniem języka HTML.
  Scenariusz lekcji

Temat: Drapieżnictwo i roślinożerność.
  Scenariusz lekcji

Temat: Ćwiczenia -Technika i taktyka piłki siatkowej : doskonalimy odbicia sposobem górnym, dolnym, zagrywka, zbicie piłki.
  Scenariusz lekcji

Temat: Wie entsteht eine Schülerzeitung? - rozumienie tekstu czytanego.
  Scenariusz lekcji

Wtorek
12.05.2020 r.
Temat: Quizlet – doskonalimy znajomość funkcji językowych.
  Scenariusz lekcji

Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki.
  Scenariusz lekcji

Temat: Liczba pi. Długość okręgu.
  Scenariusz lekcji

Temat: Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek.
  Scenariusz lekcji

Temat: Technika i taktyka piłki siatkowej :doskonalenie odbicia sposobem górnym, dolnym, zagrywka, zbicie piłki, blok pojedyńczy.
  Scenariusz lekcji

Temat: Powstawanie i właściwości białek.
  Scenariusz lekcji

Temat: Sacharydy – skład pierwiastkowy. Rodzaje sacharydów.
  Scenariusz lekcji

Środa
13.05.2020 r.
Temat: W jaki sposób się bronić przed manipulacją?
  Scenariusz lekcji

Temat: Wojna u Lemurów źródłem refleksji na temat postawy człowieka w obliczu konfliktu.
  Scenariusz lekcji

Temat: Obliczamy pole koła.
  Scenariusz lekcji

Temat: Omówienie i poprawa zadań egzaminu próbnego – Zestaw 1 egis.
  Scenariusz lekcji

Temat: Technika i taktyka piłki siatkowej: doskonalenie odbicia sposobem górnym, dolnym, zagrywka, zbicie piłki, blok pojedyńczy.
  Scenariusz lekcji

ZR
Temat: Rozwiązujemy zadania utrwalające wiadomości.
  Scenariusz lekcji

Czwartek
14.05.2020 r.
Temat: Pole koła- rozwiązywanie zadań.
  Scenariusz lekcji

Temat: Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek.
  Scenariusz lekcji

Temat: Jak dbać o poczucie własnej wartości?
  Scenariusz lekcji

Temat: Odczytanie nawiązań biblijnych kluczem do zrozumienia wiersza Piotra Macierzyńskiego.
  Scenariusz lekcji

WOS
Temat: Polska w Unii Europejskiej.
  Scenariusz lekcji

Temat: Współczesny rynek pracy - zawody przyszłości. (Materiały zostały przesłane przez dziennik)

Temat: Polska wobec reformacji.
  Scenariusz lekcji

Piątek
15.05.2020 r.
Temat: Próbny egzamin Egis – zestaw 2.
  Scenariusz lekcji

Temat: Opis i interpretacja obrazu Wasilija Wereszczagina.
  Scenariusz lekcji

WOS
Temat: Problemy współczesnego świata.
  Scenariusz lekcji

Temat: Europa i świat po rozpadzie ZSRR.
  Scenariusz lekcji

EDB
Temat: Komunikacja interpersonalna a asertywność.
  Scenariusz lekcji

Temat: Wir machen eine Schülerzeitung- ćwiczenia utrwalające.
  Scenariusz lekcji

Temat: Działalność księdza Piotra Skargi.
  Scenariusz lekcji

Poniedziałek
18.05.2020 r.
Temat: Konflikty na świecie po 1989 roku.
  Scenariusz lekcji

Temat: Powtórzenie wiadomości zamieszczonych w rozdziale "Konflikt i pojednanie".
  Scenariusz lekcji

Temat: Powtórzenie wiadomości – koła i okręgi.
  Scenariusz lekcji

Temat: Systemy zarządzania treścią.
  Scenariusz lekcji

Temat: Pasożytnictwo w przyrodzie.
  Scenariusz lekcji
  Formularz do lekcji

Temat: Technika koszykówki: oswojenie z piłką, kozłowanie, rzuty do kosza, chwyty i podania piłki.
  Scenariusz lekcji

Temat: Bist du schon fit in Deutsch - utrwalenie wiadomości.
  Scenariusz lekcji

Wtorek
19.05.2020 r.
Temat: Egzamin próbny – Egis zestaw 2 – zadania otwarte.
  Scenariusz lekcji

Temat: Środowisko przyrodnicze Antarktyki.
  Scenariusz lekcji

Temat: Koła i okręgi - test online.
  Link do testu dostępny był w godz. 9.50 - 10.10.
  Test został zakończony.

Temat: Podsumowanie wiadomości z optyki.
  Scenariusz lekcji

Temat: Technika koszykówki: oswojenie z piłką, kozłowanie, rzuty do kosza, chwyty i podania piłki, poruszanie się.
  Scenariusz lekcji

Temat: Glukoza i fruktoza - monosacharydy.
  Scenariusz lekcji

Temat: Sacharoza - disacharyd.
  Scenariusz lekcji

Środa
20.05.2020 r.
Temat: Pisemny sprawdzian wiadomości - test całoroczny (2 godz.).
  Scenariusz lekcji
  Test został zakończony.

Temat: Ile jest możliwości?
  Scenariusz lekcji

Temat: Omówienie i poprawa egzaminu próbnego – Egis zestaw 2.
  Scenariusz lekcji

Temat: Start niski, technika biegu krótkiego – bieg na 60-100 m.
  Scenariusz lekcji

ZR
Temat: Lektury z podstawy programowej – powtórzenie wiadomości.
  Scenariusz lekcji

Czwartek
21.05.2020 r.
Temat: Obliczanie prawdopodobieństw.
  Scenariusz lekcji

Temat: Optyka - test online.
  Test został zakończony.

Temat: Jak świadomie podejmować decyzje?
  Scenariusz lekcji

Temat: Jak zdefiniować sztukę? Kompletujemy portfolio znanego artysty.
  Scenariusz lekcji

WOS
Temat: Konflikty zbrojne na świecie.
  Scenariusz lekcji

Materiały zostały przesłane przez dziennik

Temat: Unia brzeska i Kościół greckokatolicki.
  Scenariusz lekcji

Piątek
22.05.2020 r.
Temat: Ćwiczenia egzaminacyjne – parafrazowanie zdań.
  Scenariusz lekcji

Temat: Artysta jako kreator w wierszu Radość pisania Wisławy Szymborskiej.
  Scenariusz lekcji

WOS
Temat: Terroryzm.
  Scenariusz lekcji

Temat: Polska w latach 90 XX wieku.
  Scenariusz lekcji

EDB
Temat: Tamowanie krwawień i krwotoków.
  Scenariusz lekcji

Temat: Deutschland – Quizz na temat Niemiec.
  Scenariusz lekcji

Temat: Zesłanie Ducha Świętego.
  Scenariusz lekcji

Poniedziałek
25.05.2020 r.
Temat: Polska w NATO i UE.
  Scenariusz lekcji

Temat: O pisarstwie w krzywym zwierciadle – omawiamy tekst Talki w wielkim mieście.
  Scenariusz lekcji

Temat: Zestaw zadań egzaminacyjnych.
  Zestaw zadań dostępny był w godz. 9.50 - 11.20
  Test został zakończony.

Temat: Podróż dookoła świata z internetem – projekt.
  Scenariusz lekcji

Temat: Nieantagonistyczne zależności między gatunkami.
  Scenariusz lekcji

Temat: Diagnoza wydolności fizycznej – Test Coopera.
  Scenariusz lekcji

Temat: Österreich – praca z filmem.
  Scenariusz lekcji

Wtorek
26.05.2020 r.
Temat: Próbny egzamin z języka angielskiego – zestaw 3.
  Scenariusz lekcji

Temat: Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce.
  Scenariusz lekcji

Temat: Zestaw zadań egzaminacyjnych (cz. 2).
  Zadania zamknięte dostępne były w godz. 9.50 - 10.20
  Test z zadań zamkniętych został zakończony.

  Zadania otwarte dostępne były w godz. 10.20 - 11.00
  Czas na rozwiązanie zadań otwartych minął.

Temat: Zadania powtórzeniowe – prędkość, droga, czas.
  Scenariusz lekcji

Temat: Skok w dal techniką naturalną.
  Scenariusz lekcji

Temat: Skrobia i celuloza - polisacharydy.
  Scenariusz lekcji

Temat: Podsumowanie wiadomości o substancjach o znaczeniu biologicznym.
  Scenariusz lekcji

Środa
27.05.2020 r.
Temat: Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.
  Scenariusz lekcji
  Link do testu był aktywny do godz. 11.30
  Test został zakończony.

Temat: Zestaw zadań egzaminacyjnych cz. 3 - test online
  Link do testu był aktywny do godz. 12.25
  Test został zakończony.

Temat: Próbny egzamin z języka angielskiego – zestaw 3 (cz. 2).

Temat: Rzut oszczepem. Technika rzutu.
  Scenariusz lekcji

ZR
Temat: Przypomnienie bohaterów literackich z lektur z podstawy programowej.
  Scenariusz lekcji

Czwartek
28.05.2020 r.
Temat: Analiza zadań egzaminacyjnych z zestawu nr 3 (przen. na piątek 29.05).
  Scenariusz lekcji

Temat: Zadania powtórzeniowe – prędkość, droga, czas.
  Scenariusz lekcji


Temat: Dzień matki, dzień ojca.
  Scenariusz lekcji

Temat: Omówienie próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.
  Scenariusz lekcji

WOS
Temat: Globalizacja.
  Scenariusz lekcji

Temat: Nie każda praca dla każdego – przeciwwskazania i ograniczenia. (Materiały zostały przesłane przez dziennik)

Temat: Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie.
  Scenariusz lekcji

Piątek
29.05.2020 r.
Temat: Strona bierna i mowa zależna - utrwalające ćwiczenia gramatyczne.
  Scenariusz lekcji

Temat: Czym jest prawdziwe aktorstwo?
  Scenariusz lekcji

WOS
Temat: Podsumowanie rozdziału VI.
  Scenariusz lekcji

Temat: Świat w erze globalizacji.
  Scenariusz lekcji

Temat: Zestaw zadań egzaminacyjnych nr 4.
  Scenariusz lekcji

  Zadania zamknięte dostępne były do godz.12.10
  Test z zadań zamkniętych został zakończony.

  Zadania otwarte dostępne były do godz. 12.45
  Czas na rozwiązanie zadań otwartych minął.

EDB
Temat: Złamania i zwichnięcia.
  Scenariusz lekcji

Temat: Die Schweiz – quizz internetowy.
  Scenariusz lekcji

Temat: Kościół rzymskokatolicki moją drogą do zbawienia.
  Scenariusz lekcji

Poniedziałek
1.06.2020 r.
Temat: Wyzwania współczesnego świata.
  Scenariusz lekcji

Temat: Bohaterowie lektur z podstawy programowej - przygotowanie do egzaminu.
  Scenariusz lekcji

Temat: Zestaw zadań egzaminacyjnych cz. 5.
  Test został zakończony.

Temat: Podróż dookoła świata z internetem – projekt (2 lekcja).
  Scenariusz lekcji

Temat: Czym jest ekosystem? Zależności pokarmowe w ekosystemie.
  Scenariusz lekcji

Temat: DZIEŃ DZIECKA - Gry i zabawy ruchowe w/g inwencji ucznia.
  Scenariusz lekcji

Temat: Ich kann schon alle - powtórzenie wiadomości część 1.
  Scenariusz lekcji

Wtorek
2.06.2020 r.
Temat: Omówienie i poprawa egzaminu próbnego – Egis zestaw 3.
  Scenariusz lekcji

Temat: Powtórzenie wiadomości – Australia, Oceania, Antarktyda, Arktyka.
  Scenariusz lekcji

Temat: Rozwiązujemy zadania egzaminacyjne – zestaw 6.
  Scenariusz lekcji

Temat: Zadania powtórzeniowe – kinematyka.
  Scenariusz lekcji

Temat: Marszobieg terenowy, bieg przełajowy.
  Scenariusz lekcji

Temat: Wykonujemy prezentację o cukrach, tłuszczach i białkach.
  Scenariusz lekcji

Temat: Stężenie procentowe roztworów.
  Scenariusz lekcji

Środa
3.06.2020 r.
Temat: Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.
  Scenariusz lekcji

  Test został zakończony.

Temat: Rozwiązujemy zadania egzaminacyjne – zestaw 7.
  Scenariusz lekcji

Temat: Crime – wprowadzenie słownictwa dotyczącego przestępczości.
  Scenariusz lekcji

Temat: Ćwiczenia ze skakanką.
  Scenariusz lekcji

ZR
Temat: Przypomnienie bohaterów literackich z lektur z podstawy programowej.
  Scenariusz lekcji

Czwartek
4.06.2020 r.
Temat: Rozwiązujemy zadania egzaminacyjne – zestaw 8.
  Scenariusz lekcji

Temat: Zadania powtórzeniowe – ruch jednostajny.
  Scenariusz lekcji


Temat: Oceny naszego zachowania.
  Scenariusz lekcji

Temat: Bohaterowie lektur z podstawy programowej - przygotowanie do egzaminu.
  Scenariusz lekcji

WOS
Temat: Podsumowanie rozdziału VI.
  Scenariusz lekcji

Temat: Moje zadania w Kościele.
  Scenariusz lekcji

Piątek
5.06.2020 r.
Temat: Utrwalamy słownictwo – crime.
  Scenariusz lekcji

Temat: Omówienie próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.
  Scenariusz lekcji

WOS
Temat: Podsumowanie rozdziału VI.
  Scenariusz lekcji

Temat: Podsumowanie rozdziału VI.
  Scenariusz lekcji

EDB
Temat: Oparzenia i odmrożenia.
  Scenariusz lekcji

Temat: Ich kann schon alles - powtórzenie wiadomości część 1.
  Scenariusz lekcji

Temat: Ekumenizm dążenie do świętości.
  Scenariusz lekcji

Poniedziałek
8.06.2020 r.
Temat: Podsumowanie rozdziału VI.
  Scenariusz lekcji

Temat: Powtarzamy wiadomości z fleksji.
  Scenariusz lekcji

Temat: Rozwiązujemy zadania egzaminacyjne – zestaw 9.
  Scenariusz lekcji

Temat: Prezentacje multimedialne i filmy.
  Scenariusz lekcji

Temat: Materia i energia w ekosystemie.
  Scenariusz lekcji

Temat: Omówienie techniki zagrywki oraz metodyczne ćwiczenia siatkarskie przygotowujące do zagrywki sposobem górnym.
  Scenariusz lekcji

Temat: Ich kann schon alles- powtórzenie wiadomości część 3.
  Scenariusz lekcji

Wtorek
9.06.2020 r.
Temat: Ćwiczenia egzaminacyjne.
  Scenariusz lekcji

Temat: Australia i Oceania. Obszary okołobiegunowe - test online.
  Test został zakończony.

Temat: Rozwiązujemy zadania z informatora CKE – zestaw 10.
  Scenariusz lekcji

Temat: Rozwiązywanie zadań powtórzeniowych – kinematyka.
  Scenariusz lekcji

Temat: Marszobieg terenowy, bieg przełajowy.
  Scenariusz lekcji

Temat: Rozwiązywanie zadań powtórzeniowych – stężenie procentowe.
  Scenariusz lekcji

Temat: Rozwiązywanie zadań powtórzeniowych – stężenie procentowe.
  Scenariusz lekcji

Środa
10.06.2020 r.
Temat: Powtarzamy wiadomości ze składni.
  Scenariusz lekcji

Temat: Wykonywanie zadań przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty.
  Scenariusz lekcji

Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych otwartych.
  Scenariusz lekcji

Temat: Ćwiczenia przed egzaminem.
  Scenariusz lekcji

Temat: Nauka prawidłowego ustawienie w obronie.
  Scenariusz lekcji

Poniedziałek
15.06.2020 r.
Temat: Polska i świat w nowej epoce – podsumowanie.
  Scenariusz lekcji

Temat: Wykonywanie zadań przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty.
  Scenariusz lekcji

Temat: Ćwiczymy rozwiązywanie zadań otwartych.
  Scenariusz lekcji

Temat: Prezentacje multimedialne i filmy (lekcja 2).
  Scenariusz lekcji

Temat: Różnorodność biologiczna. Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.
  Scenariusz lekcji

Temat: Quiz - gry zespołowe.
  Scenariusz lekcji

Temat: Wir trainieren. Lesen und Sprachmittel - quiz.
  Scenariusz lekcji

Wtorek
16.06.2020 r.
Środa
17.06.2020 r.
Czwartek
18.06.2020 r.
Piątek
19.06.2020 r.
Temat: Omówienie i analiza zamkniętych zadań egzaminacyjnych.
  Scenariusz lekcji

Temat: Michał Anioł i Vincent van Gogh o swojej pracy.
  Scenariusz lekcji

WOS
Temat: Polska państwem demokratycznym – podsumowanie.
  Scenariusz lekcji

Temat: Polacy podczas II wojny światowej – podsumowanie.
  Scenariusz lekcji

EDB
Temat: Inne groźne przypadki.
  Scenariusz lekcji

Temat: Kann man ohne Handy leben? – czy żyć bez komórki.
  Scenariusz lekcji

Temat: Jedność chrześcijan.
  Scenariusz lekcji

Poniedziałek
22.06.2020 r.
Temat: Polacy podczas II wojny światowej – utrwalenie.
  Scenariusz lekcji

Temat: Jakim wyzwaniom musieli sprostać twórcy filmu Twój Vincent?
  Scenariusz lekcji

Temat: Obliczanie prawdopodobieństw.
  Scenariusz lekcji

Temat: Historia i rozwój informatyki - projekt.
  Scenariusz lekcji

Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody. Sposoby ochrony przyrody.
  Scenariusz lekcji

Temat: Quiz z lekkiej atletyki.
  Scenariusz lekcji

Temat: Fit-in-Deutsch-Training – ćwiczenia utrwalajace.
  Scenariusz lekcji

Wtorek
23.06.2020 r.
Temat: Omówienie i analiza otwartych zadań egzaminacyjnych.
  Scenariusz lekcji

Temat: Jak bezpiecznie spędzić wakacje.
  Scenariusz lekcji

Temat: Test online – prawdopodobieństwo.
  Scenariusz lekcji

Temat: Wpływ oporów ruchu na poruszające się ciało.
  Scenariusz lekcji

Temat: Quiz z wiedzy o sporcie.
  Scenariusz lekcji

Temat: Stopy metali – właściwości, zastosowanie.
  Scenariusz lekcji

Temat: Dlaczego chemicy używają pojęcia mol?
  Scenariusz lekcji

Środa
24.06.2020 r.
Temat: Między poezją a malarstwem. Analizujemy obrazy i związane z nimi utwory poetyckie.
  Scenariusz lekcji

Temat: Doświadczenia i poglądy artysty jako odbiorcy sztuki. Wywiad z Tomaszem, Bagińskim..
  Scenariusz lekcji

Temat: Przekątne w wielokątach.
  Scenariusz lekcji

Temat: Doskonalimy znajomość słownictwa – interaktywne ćwiczenia leksykalne.
  Scenariusz lekcji

Temat: Gry rekreacyjne na wakacje.
  Scenariusz lekcji

Czwartek
25.06.2020 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Piątek
26.06.2020 r.Jeżeli masz pytania lub wątpliwości dotyczące danej lekcji/zajęć, wyślij wiadomość do wybranego nauczyciela:

Berbeć Hanna

Berbeć Teresa

Chariasz Beata

Czuba Hanna

Haładyj Paweł

Nowosad Sylwia

Lewandowska Renata

Marczewska-Buk Elżbieta

Sułek Dariusz

Ścibor Anna

Tymicka Marzena (religia)

Wiśniewska Renata

Wrona Anna

Wrońska Beata

© Copyright 2020 | Andrzej Jasionowski
Strona należy do domeny malochwiej.pl

Dotychczas odwiedziliście tę stronę:
233130 razy