ok ok
Untitled

Strona poświęcona nauce zdalnej dla uczniów
Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest:

Piątek

09
Grudnia
2022 rokuDo wakacji
pozostało: 167 dni

Obecnie użytkowników online: 2


Test z chemii
Klasa 8

Pochodne węglowodorów
Zadanie 1. Wskaż poprawne dokończenie zdania.

Reakcja estryfikacji zachodzi między cząsteczkami kwasów i alkoholi.
Produktem reakcji kwasu metanowego (mrówkowego) i etanolu jest woda oraz ...Zadanie 2. Wskaż poprawne dokończenie zdania.

Aby otrzymać w reakcji estryfikacji produkt o wzorze C2H5COOCH3, należy poddać reakcji estryfikacji ...


Zadanie 3. Oceń prawdziwość każdego zdania.
Wzór sumaryczny metanolu to CH3OH.Etanol jest składnikiem niektórych leków.Metanol jest pochodną metanu i zawiera 1 atom węgla.Metanol nie jest silną trucizną, a etanol nie jest szkodliwy dla zdrowia.Na podstawie właściwości fizycznych metanol można łatwo odróżnić od etanolu.

Zadanie 4. Oceń prawdziwość każdego zdania.
Metanol jest bardzo silną trucizną i nie stosuje się go w żadnych napojach alkoholowych.Zarówno metanol, jak i etanol w temperaturze pokojowej są gazami.Etanol jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla wielu substancji.Metanol i etanol bardzo dobrze mieszają się z wodą.Wzór sumaryczny etanolu to C2H6.Metanol i etanol są palne.

Zadanie 5. Oceń prawdziwość każdego zdania.
Kwas oleinowy jest kwasem nienasyconym.Kwas stearynowy jest kwasem nienasyconym.Mydłami nazywamy sole wyższych kwasów karboksylowych.Wyższe kwasy karboksylowe są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie.Wszystkie wyższe kwasy karboksylowe mają ciekły stan skupienia w temperaturze pokojowej.

Zadanie 6. Etanol ma odczyn:


Zadanie 7. Związek chemiczny o wzorze CH2NH2COOH zakwalifikujemy do:
© Copyright 2020 | Andrzej Jasionowski
Strona należy do domeny malochwiej.pl

Dotychczas odwiedziliście tę stronę:
225341 razy