ok ok
Untitled

Strona poświęcona nauce zdalnej dla uczniów
Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest:

Piątek

09
Grudnia
2022 rokuDo wakacji
pozostało: 167 dni

Obecnie użytkowników online: 2


Test z matematyki


Klasa 8

Zestaw zadań egzaminacyjnych (cz. 5)
Informacje do zadań 1. i 2.
Każda z dwóch kolejek górskich przebywa drogę 150 metrów w ciągu minuty. Na schemacie zaznaczono niektóre długości trasy pokonywanej przez kolejki.
Zadanie 1. (0-1)
Jak długo trwa przejazd kolejki od górnej stacji do punktu K? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zadanie 2. (0–1)
Z górnej stacji kolejka wyjeżdża o 1 minutę wcześniej niż z dolnej. Kolejki równocześnie wjeżdżają na pętlę mijania.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Długość trasy kolejki od dolnej stacji do punktu K jest równaZadanie 3. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Na osi liczbowej liczba równa wartości wyrażenia arytmetycznego  
znajduje się międzyZadanie 4. (0-1)
Dane jest przybliżenie  


Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub F – jeśli jest fałszywe.


  


Zadanie 5. (0-1)
Poniżej podano kilka kolejnych potęg liczby 7.
71 = 7
72 = 49
73 = 343
74 = 2401
75 = 16 807
76 = 117 649
77 = 823 543
78 = 5 764 801
79 = 40 353 607

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Cyfrą jedności liczby 7190 jestZadanie 6. (0-1)
W dodatniej liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest równa 5, a cyfra setek jest o 6 mniejsza od cyfry jedności.

Ile jest liczb spełniających te warunki? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zadanie 7. (0–1)
Na wykresie przedstawiono, jak zmienia się masa porcji lodów z wafelkiem w zależności od liczby gałek lodów.Jaką masę ma jedna gałka tych lodów bez wafelka? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zadanie 8. (0-1)
W konkursie przyznano nagrody pieniężne. Zdobywca pierwszego miejsca otrzymał 5 000 zł. Nagroda za zdobycie drugiego miejsca była o 30% mniejsza niż nagroda za zajęcie pierwszego miejsca. Nagroda za zdobycie trzeciego miejsca była o 40% mniejsza niż nagroda za zajęcie drugiego miejsca.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub F – jeśli jest fałszywe.


Uczestnik konkursu, który zdobył trzecie miejsce, otrzymał 1 400 zł.Nagroda za zdobycie trzeciego miejsca była o 70% mniejsza od nagrody za zajęcie pierwszego miejsca.


Zadanie 9. (0-1)
Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie monetą. Jeśli wypadnie orzeł, zapisujemy 1, a jeśli reszka – zapisujemy 2. Wynikiem doświadczenia jest zapisana liczba dwucyfrowa.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że zapisana liczba jest podzielna przez 3? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie 10. (0-1)
Liczba x jest dodatnia, a liczba y jest ujemna.

Ile spośród liczb:   jest dodatnich? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Zadanie 11. (0-1)
Jeżeli a, b i c są długościami boków trójkąta oraz c jest najdłuższym bokiem, to ten trójkąt jest:
prostokątny, gdy a2 + b2 = c2
rozwartokątny, gdy a2 + b2 < c2
ostrokątny, gdy a2 + b2 > c2

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Z odcinków o długościach:  
Zadanie 12. (0-1)
Na rysunku przedstawiono sześciokąt foremny o boku równym 2 cm. Przekątna AD dzieli go na dwa przystające trapezy równoramienne.Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wysokość trapezu ABCD jest równaZadanie 13. (0-1)
Ania wycięła z kartki papieru dwa jednakowe trójkąty prostokątne o bokach długości 12 cm, 16 cm i 20 cm. Pierwszy z nich zagięła wzdłuż symetralnej krótszej przyprostokątnej, a drugi – wzdłuż symetralnej dłuższej przyprostokątnej. W ten sposób otrzymała czworokąty pokazane na rysunkach.


Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub F – jeśli jest fałszywe.


Pole czworokąta I jest równe polu czworokąta II.Obwód czworokąta I jest mniejszy od obwodu czworokąta II.


Zadanie 14. (0-1)
Rysunki przedstawiają bryłę, której wszystkie cztery ściany są trójkątami równobocznymi.Które wielokąty – I, II, III – przedstawiają siatki bryły takiej, jaką pokazano na powyższych rysunkach? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie 15. (0-1)
Szklane naczynie w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 6 cm, 15 cm i 18 cm napełniono częściowo wodą i szczelnie zamknięto. Następnie naczynie postawiono na jego ścianie o największej powierzchni i wtedy woda sięgała do wysokości 4 cm.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Kiedy naczynie postawiono na ścianie o najmniejszej powierzchni, to woda sięgała do wysokościZadanie 16. (0-1)
Na rysunku przedstawiono ostrosłup prawidłowy czworokątny i sześcian. Bryły mają jednakowe podstawy i równe wysokości, a suma objętości tych brył jest równa 36 cm3.Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub F – jeśli jest fałszywe.


Objętość sześcianu jest trzy razy większa od objętości ostrosłupa.Krawędź sześcianu ma długość 3 cm.
© Copyright 2020 | Andrzej Jasionowski
Strona należy do domeny malochwiej.pl

Dotychczas odwiedziliście tę stronę:
225358 razy