ok ok
Untitled

Strona poświęcona nauce zdalnej dla uczniów
Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest:

Piątek

09
Grudnia
2022 rokuDo wakacji
pozostało: 167 dni

Obecnie użytkowników online: 2


Test z matematyki


Klasa 8

Zestaw zadań egzaminacyjnych (cz. 1)
Zadanie 1.
Do dzbanka wlano 2 jednakowe butelki soku.

Ile takich samych butelek wody należy dolać do dzbanka, aby sok stanowił 25% napoju? Wybierz odpowiedź spośród podanych:

Zadanie 2.
Cztery pompy o jednakowej wydajności pracując jednocześnie, wypompowały wodę zgromadzoną w zbiorniku w czasie 12 godzin.

Ile takich pomp należałoby użyć, aby tę samą ilość wody wypompować w ciągu 6 godzin? Wybierz odpowiedź spośród podanych:

Zadanie 3.
Korzystając z tego, że:

272 = 729,
482 = 2304,
27 · 48 = 1296,

oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub F – jeśli jest fałszywe:Zadanie 4.
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.


Wyrażenie     ma wartość:


Zadanie 5.
W pudełku znajduje się 6 losów, wśród których są 2 losy wygrywające.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub F – jeśli jest fałszywe:
Prawdopodobieństwo wyciągnięcia losu wygrywającego jest dwukrotnie mniejsze, niż wyciągnięcia losu przegrywającego.Jeśli do pudełka włożymy dodatkowy los wygrywający, to prawdopodobieństwo wygranej wzrośnie.
Zadanie 6.
W pewnej kawiarni podaje się klientom dziennie średnio 70 filiżanek kawy. Ze 100 g ziarnistej kawy można przygotować 22 filiżanki tego napoju.

Ile co najmniej półkilogramowych paczek kawy musi kupić właściciel, aby wystarczyło jej na 7 dni? Wybierz odpowiedź spośród podanych:Zadanie 7.
Pan Nowak postanowił kupić wykładzinę na prostokątną podłogę o wymiarach 3m i 4m. Pod uwagę wziął dwa typy wykładziny.

Typ wykładziny

Szerokość wykładziny

Cena wykładziny

welurowa

4 m

35 zł za 1 m2

wełniana

3 m

95 zł za 1 metr bieżącyOceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub F – jeśli jest fałszywe:
Cena 1 m2 wykładziny welurowej jest niższa niż cena 1 m2 wykładziny wełnianej.Kupując tańszą wykładzinę, pan Nowak zaoszczędzi 40 zł.
Zadanie 8.
W jakim stosunku można podzielić odcinek o długości 36 cm, aby z otrzymanych trzech odcinków zbudować trójkąt? Wybierz odpowiedź spośród podanych
Informacje do zadań 9. i 10.
Zaczynając od punktu (0,0) budujemy łamaną, której część składającą się z 10 odcinków przedstawiono na rysunku. Kolejne odcinki łamanej numerujemy kolejnymi liczbami naturalnymi. Pierwszy odcinek łamanej ma długość 1

Zadanie 9.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub F – jeśli jest fałszywe:
Jeżeli n jest liczbą parzystą, to odcinek o numerze n jest równoległy do osi y.Jeżeli n jest liczbą nieparzystą, to długość odcinka o numerze n jest równa .
Zadanie 10.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub F – jeśli jest fałszywe:
Łamana złożona z początkowych 7 odcinków ma długość 16.Długość setnego odcinka łamanej jest równa 100.
Zadanie 11.
Dany jest trapez prostokątny ABCD o podstawach długości 22cm, 10cm i wysokości 5cm. Odcinek AC jest przekątną tego trapezu.Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub F – jeśli jest fałszywe:
Trójkąt ABC jest równoramienny.Bok BC ma długość 12 cm.
Zadanie 12.
Z kwadratowego kartonika odcięto naroża, tak jak pokazano na rysunku i otrzymano ośmiokąt foremny o bokach długości 4.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub F – jeśli jest fałszywe:
Kartonik był kwadratem o boku 12.Suma pól odciętych naroży jest równa 16.
Zadanie 13.
Sześcian o objętości 1 m3 rozcięto na sześciany o krawędzi 1 cm. Gdyby wszystkie otrzymane sześciany ustawiono jeden za drugim, tak jak na rysunku, to powstałby prostopadłościan.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub F – jeśli jest fałszywe:
Jedna z krawędzi powstałego prostopadłościanu miałaby długość 10 km.Objętość prostopadłościanu byłaby 100 razy większa od objętości początkowego sześcianu.
Zadanie 14.
Który z poniższych rysunków nie może być siatką ostrosłupa prawidłowego czworokątnego? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Zadanie 15.
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe


Jeżeli długość każdej krawędzi podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego zwiększymy 2 razy, a jego wysokość zmniejszymy 2 razy, to objętość ostrosłupa


© Copyright 2020 | Andrzej Jasionowski
Strona należy do domeny malochwiej.pl

Dotychczas odwiedziliście tę stronę:
225364 razy