ok ok
Untitled

Strona poświęcona nauce zdalnej dla uczniów
Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest:

Piątek

09
Grudnia
2022 rokuDo wakacji
pozostało: 167 dni

Obecnie użytkowników online: 2


Test z matematyki


Klasa 8

Zestaw zadań egzaminacyjnych (cz. 3)
Zadanie 1. (0-1)
W dwóch litrowych butelkach była woda. Na wykresie przedstawiono, jak zmieniała się objętość wody w pierwszej butelce w trakcie przelewania do niej całej zawartości drugiej butelki.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,
albo F – jeśli jest fałszywe.


Na początku w pierwszej butelce było 200 ml wody, a w drugiej butelce było 600 ml wody.W czasie ostatnich trzech sekund przelano 200 ml wody.
Zadanie 2. (0-1)
Zosia zebrała 2 kg malin i wsypała je do trzech takich samych pojemników. Masa pustego pojemnika była równa 0,05 kg. Pierwszy pojemnik z malinami miał masę   kg, a masa drugiego pojemnika z malinami była równa 0,70 kg.

Ile malin wsypała Zosia do trzeciego pojemnika? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie 3. (0-1)
Na osi liczbowej zaznaczono dwa punkty S i T. Odcinek ST podzielono na 12 równych części.Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Długość odcinka ST jest równa

Zadanie 4. (0-1)
Dane są liczby:


I. 0,1(47)   II. 0,1552   III. 0,1(5)

Dla których liczb zaokrąglenie do części setnych jest równe 0,15? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Zadanie 5. (0-1)
Kacper zabrał na wycieczkę dwa razy mniej pieniędzy niż Wojtek. Kacper wydał połowę swoich pieniędzy, a Wojtek wydał  swoich. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.


Kacper wydał tyle samo pieniędzy, ile wydał Wojtek.Po wycieczce Kacprowi zostało trzy razy mniej pieniędzy niż Wojtkowi.
Zadanie 6. (0–1)
Dane są liczby:

               


Która zależność jest prawdziwa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie 7. (0-1)
Do zbiornika wypełnionego w 65% wodą dolano 12 litrów wody. Teraz woda wypełnia 80% pojemności zbiornika.


Ile litrów wody jest teraz w zbiorniku? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.


Zadanie 8. (0-1)
Dane są trzy liczby:


a = 1023 + 1,   b = 1023 − 1,   c = 1023 + 2.

Które z tych liczb są podzielne przez 3? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.


Zadanie 9. (0-1)
Dany jest zestaw liczb: 4, 9, 11, 15, 21.


Do podanych liczb dopisano jeszcze jedną liczbę i wtedy średnia arytmetyczna nowego zestawu liczb zwiększyła się o 1.

Która liczba została dopisana? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Informacje do zadań 10 i 11.
W ośrodku szkoleniowym są jednakowe stoliki, których blaty mają kształt trapezów równoramiennych, jak przedstawiono na rysunku 1.Stoliki można ze sobą łączyć na różne sposoby. Na rysunkach przedstawiono trzy przykładowe zestawienia stolików w stoły konferencyjne oraz sposoby ustawienia przy nich krzeseł.


Zadanie 10.
W ośrodku jest 36 stolików. Postanowiono je ustawić w jeden z trzech sposobów pokazanych na powyższych rysunkach.


Które z poniższych zdań jest fałszywe? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie 11. (0-1)
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.


Kąty trapezu przedstawionego na rysunku 1 mają miary: 60o, 60o, 120o, 120o.Krótsza podstawa tego trapezu jest 2 razy mniejsza od jego dłuższej podstawy.
Zadanie 12.
Czy 18% liczby 15 jest większe niż 15% liczby 18? Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.ponieważ:
Zadanie 13. (0-1)
Punkty A i B są środkami boków kwadratu o polu 36 a2.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Suma pól zacieniowanych części kwadratu jest równa

Zadanie 14. (0-1)
Na dwóch bokach trójkąta prostokątnego ABC zbudowano kwadraty. Pole kwadratu zbudowanego na boku BC jest równe 169, a pole kwadratu zbudowanego na boku AC jest równe 25.Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.


Bok BC ma długość 12.Pole kwadratu zbudowanego na boku AB jest równe 144.
Zadanie 15. (0-1)
Prostokątna ramka ma szerokość 2 cm oraz |KL| = 15 cm, |NK| = 9 cm (patrz rysunek).Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.


Prostokąty ABCD i KLMN są przystające.Obwód prostokąta ABCD jest o 8 cm mniejszy od obwodu prostokąta KLMN.
Zadanie 16. (0-1)
Ostrosłup i graniastosłup mają takie same podstawy. Obie bryły mają łącznie 25 wierzchołków. Ile wierzchołków ma ostrosłup? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.


Zadanie 17. (0-1)
Z sześcianu o objętości 27 cm3 usunięto jedną kostkę sześcienną o krawędzi 1 cm. Ściana usuniętej kostki należała do ściany sześcianu, ale żaden z wierzchołków tej kostki nie należał do krawędzi sześcianu. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.


Pole powierzchni powstałej bryły jest równe.


Zadanie 18. (0-1)
Na rysunku przedstawiono fragment siatki graniastosłupa prawidłowego trójkątnego.Pole narysowanego trójkąta jest równe   cm2, a pole prostokąta jest równe   cm2

Objętość tego graniastosłupa wynosi:© Copyright 2020 | Andrzej Jasionowski
Strona należy do domeny malochwiej.pl

Dotychczas odwiedziliście tę stronę:
225366 razy