ok ok
Untitled

Strona poświęcona nauce zdalnej dla uczniów
Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym

Dzisiaj jest:

Piątek

09
Grudnia
2022 rokuDo wakacji
pozostało: 167 dni

Obecnie użytkowników online: 2


Test z matematyki


Klasa 8

Zestaw zadań egzaminacyjnych (cz. 4)
Informacje do zadań 1. i 2.
W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wieku wszystkich uczestników obozu narciarskiego.

Wiek uczestnika Liczba uczestników
10 lat 5
14 lat 3
15 lat 4
16 lat 8Zadanie 1. (0-1)
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.


Średnia wieku uczestników obozu jest równa:

Zadanie 2. (0–1)
Na którym diagramie poprawnie przedstawiono procentowy podział uczestników obozu ze względu na wiek? Wybierz odpowiedź spośród podanych.Zadanie 3. (0–1)
W pewnej hurtowni za 120 jednakowych paczek herbaty trzeba zapłacić 1500 zł.

Ile takich paczek herbaty można kupić w tej hurtowni za 1200 zł, przy tej samej cenie za jedną paczkę? Wybierz odpowiedź spośród podanych

Zadanie 4. (0-1)
Cena brutto = cena netto + podatek VAT.


Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub F – jeśli jest fałszywe.


Jeżeli cena netto 1 kg jabłek jest równa 2,50 zł, a cena brutto jest równa 2,70 zł, to podatek VAT wynosi 23% ceny netto.Jeżeli cena netto podręcznika do matematyki jest równa 22 zł, to cena tej książki z 5% podatkiem VAT wynosi 23,10 zł.
Zadanie 5. (0-1)
Ile spośród liczb:  ,  ,  ,    spełnia warunek    <  x  <  ?.

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Zadanie 6. (0-1)
Dane są liczby: a = 210,  b = (–2)11,  c = (- 2)12.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Liczby te uporządkowane od najmniejszej do największej to:

Zadanie 7. (0-1)
Dane są liczby x i y spełniające warunki: x > 0 i y > x.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub F – jeśli jest fałszywe.


Liczba y jest ujemna.Liczba x jest mniejsza od liczby y.
Informacje do zadań 8. i 9.
Wykres przedstawia zależność ilości farby pozostałej w pojemniku (w litrach) od powierzchni ściany (w m2) pomalowanej farbą z tego pojemnika.
Zadanie 8. (0–1)
Ile farby pozostało w pojemniku po pomalowaniu 20 m2 ściany? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Zadanie 9. (0–1)
Ile farby zużyto na pomalowanie 30 m2 ściany? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Zadanie 10. (0-1)
W pudełku było 40 kul białych i 20 czarnych. Dołożono jeszcze 20 kul białych i 30 czarnych.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub F – jeśli jest fałszywe.


Przed dołożeniem kul prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej było dwa razy większe niż prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej.Po dołożeniu kul prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest większe niż prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej.
Zadanie 11. (0-1)
Średnia prędkość samochodu na trasie przebytej w czasie 4 godzin wyniosła 60 km/h.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub F – jeśli jest fałszywe.


Aby czas przejazdu był o 1 godzinę krótszy, średnia prędkość samochodu na tej trasie musiałaby wynosić 80 km/h.Gdyby średnia prędkość samochodu na tej trasie była równa 40 km/h, to czas przejazdu byłby równy 8 godzin.
Zadanie 12. (0-1)
W prostopadłościennym akwarium, o wymiarach podanych na rysunku, woda sięga jego wysokości.


Ile litrów wody jest w akwarium? Wybierz odpowiedź spośród podanych.Zadanie 13. (0-1)
W równoległoboku ABCD bok AB jest dwa razy dłuższy od boku AD. Punkt K jest środkiem boku AB, a punkt L jest środkiem boku CD.


Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub F – jeśli jest fałszywe.


Trójkąt ABL ma takie samo pole, jak trójkąt ABD.Pole równoległoboku ABCD jest dwa razy większe od pola trójkąta AKD.
Zadanie 14. (0-1)
Punkt B jest środkiem okręgu. Prosta AC jest styczna do okręgu w punkcie C, |AB| = 20 cm i |AC| = 16 cm.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Promień BC okręgu ma długość

Zadanie 15. (0-1)
Jeden z kątów wewnętrznych trójkąta ma miarę α, drugi ma miarę o 30° większą niż kąt α, a trzeci ma miarę trzy razy większą niż kąt α.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Trójkąt ten jest

Zadanie 16. (0-1)
Na rysunkach I–IV przedstawiono cztery pary trójkątów.Na którym rysunku trójkąty nie są przystające? Wybierz odpowiedź spośród podanych.


Zadanie 17. (0-1)
Kąt ostry rombu ma miarę 45o, a wysokość rombu jest równa h.Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Pole tego rombu można wyrazić wzorem


Zadanie 18. (0-1)
Siatka ostrosłupa składa się z kwadratu i trójkątów równobocznych zbudowanych na bokach tego kwadratu.


Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub F – jeśli jest fałszywe.


Krawędź boczna tego ostrosłupa ma długość większą od długości krawędzi podstawy.Wysokość tego ostrosłupa jest mniejsza niż wysokość jego ściany bocznej.
© Copyright 2020 | Andrzej Jasionowski
Strona należy do domeny malochwiej.pl

Dotychczas odwiedziliście tę stronę:
225368 razy